Tuyển dụng

Tìm kiếm:

Tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Số lượng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1.Thông báo tuyển dụng Việt Nam

36

2017-12-21

2018-12-21

2.Tuyển 500 công nhân sản xuất Việt Nam

500

2017-12-21

2018-12-21

3. Việt Nam

0

2016-12-21

2017-12-21

Công ty TNHH Điện Tử Broad Việt Nam (c) Đ/c: Lô CN-03, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc GiangSố điện thoại02043 665 668Mã số thuế2400744222

Hỗ trợ kỹ thuật: Passion Inc