Giấy chứng nhận

ISO9001

ISO 14001

IECQ QC080000

IECQ QC080000

E258105

E258106

Giấy chứng nhận USB 2.O

Giấy chứng nhận HDMI

Công ty TNHH Điện Tử Broad Việt Nam (c) 
Đ/c: Lô CN-10, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại : 02043 665 668
Mã số thuế : 2400744222

Hỗ trợ kỹ thuật: Passion Inc