• Giới thiệu công ty
  • CƠ CẤU TỔ CHỨC
  • ĐỐI TÁC
  • QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
  • VĂN HÓA CÔNG TY
  • THIẾT BỊ NHÀ MÁY

Đối tác chính

Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

- Chuyên cung cấp linh kiện điện tử (cáp màn hình, cáp USB…). Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (gia công, lắp ráp đầu nối và dây dẫn của các loại thiết bị điện tử). Sản xuất gia công loa, tai nghe và gia công tất cả các linh kiện điện tử khác của điện thoại.
- Tên đơn vị : SEV + SEVT
- Thời gian hợp tác  : Từ 2015.10.06
- Sản phẩm cung cấp : DLC
- Sản lượng (/ tháng) pcs : 2,486,994

Công Ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam

- Chuyên cung cấp linh kiện điện tử (cáp màn hình, cáp USB…). Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (gia công, lắp ráp đầu nối và dây dẫn của các loại thiết bị điện tử). Sản xuất gia công loa, tai nghe và gia công tất cả các linh kiện điện tử khác của điện thoại.
- Tên đơn vị : Hansol
- Thời gian hợp tác  : Từ 2015.12.16
- Sản phẩm cung cấp : DLC
- Sản lượng (/ tháng) pcs : 1,022,856

Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam

- Chuyên cung cấp linh kiện điện tử (cáp màn hình, cáp USB…). Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (gia công, lắp ráp đầu nối và dây dẫn của các loại thiết bị điện tử). Sản xuất gia công loa, tai nghe và gia công tất cả các linh kiện điện tử khác của điện thoại.
- Tên đơn vị : LG
- Thời gian hợp tác  : Từ 2017.02.15
- Sản phẩm cung cấp : DLC
- Sản lượng (/ tháng) pcs : 364,600

Công Ty TNHH Canon Việt Nam

- Chuyên cung cấp linh kiện điện tử (cáp màn hình, cáp USB…). Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác (gia công, lắp ráp đầu nối và dây dẫn của các loại thiết bị điện tử). Sản xuất gia công loa, tai nghe và gia công tất cả các linh kiện điện tử khác của điện thoại.
- Tên đơn vị : CANON
- Thời gian hợp tác  : Từ năm 2017
- Sản lượng hàng năm : xxxx

Công ty TNHH Điện Tử Broad Việt Nam (c)
Đ/c: CN-10-17, CN -10-18, CN-10-19, CN-10-21, Lot CN-10, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại : 02043 665 668
Mã số thuế : 2400744222

Hỗ trợ kỹ thuật: Passion Inc