Sản phẩm kinh doanh

OTG GH98-41288A
Tên sản phẩm:  OTG Đầu chuyển đổi Loại:  GH98-41288A Mô tả:TYPE C TO USB 2.0 A/F Đầu kết nối :[...]
OTG GH98-11383A
Tên sản phẩm:  OTG Đầu chuyển đổi Loại:  GH98-11383A Mô tả:TYPE C TO USB 2.0 A/F Đầu kết nối: TybeC[...]
MICRO TO USB 2.0 EAD63769702
Tên sản phẩm:MICRO TO USB 2.0 Loại:EAD63769702 Mô tả:  Micro/M TO USB A/M Đầu kết nối :  USB AM, USB[...]
TYPE C TO USB 2.0 GH39-01922A
Tên sản phẩm:TYPE C TO USB 2.0 Loại:GH39-01922A/1925A/1949A Mô tả:  TYPE C LIUG TO USB A/M Đầu kết nối : [...]
TYPE C TO USB 3.0 FK4-3255
Tên sản phẩm:  TYPE C TO USB 3.0 Loại:  FK4-3255 Mô tả:  TYPE C TO USB 3.0A/M Đầu kết nối:[...]
TYPE C TO USB 2.0 GH39-01886A
Tên sản phẩm:TYPE C TO USB 2.0 Loại:GH39-01886A Mô tả:  TYPE C LIUG TO USB A/M Đầu kết nối :[...]
MICRO TO USB 2.0 GH39-01527A
Tên sản phẩm : MICRO TO USB 2.0 Loại:GH39-01527A Mô tả:  Micro/M TO USB A/M Đầu kết nối :AM USB,[...]
MICRO TO USB 2.0
Tên sản phẩm:MICRO TO USB 2.0 Loại:GH39-01710D Mô tả:  Micro/M TO USB A/M Đầu kết nối AM USB và BM[...]

Công ty TNHH Điện Tử Broad Việt Nam (c) 
Đ/c: Lô CN-10, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại : 02043 665 668
Mã số thuế : 2400744222

Hỗ trợ kỹ thuật: Passion Inc