Tuyển dụng

Vị trí

Nơi làm việc

Số lượng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Việt Nam

36

2017-12-21

2018-12-21

Việt Nam

500

2017-12-21

2018-12-21

3.

Việt Nam

0

2016-12-21

2017-12-21

Công ty TNHH Điện Tử Broad Việt Nam (c) 
Đ/c: Lô CN-03, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại02043 665 668
Mã số thuế2400744222

Hỗ trợ kỹ thuật: Passion Inc